Antibiotika ovlivňující syntézu buněčné stěny
β-Laktamy, Glykopeptidy, Intracelulární a jiná antibiotika
Buněčná stěna bakterii patří mezi struktury bakteriální buňky, které jsou rozdílné od eukaryot (ani rostliny nemají stejný typ buněčné stěny). Sice není pro existenci bakterii nevyhnutná (příkladem jsou mykoplasmata), přesto když dojde u bakterie k poruše syntézy buněčné stěny, dojde většinou také k její zániku, zejména vlivem vysokého osmotického přetlaku uvnitř buňky, který u grampozitivních bakterií činí 2,5 MPa (25 atmosfér) a u gramnegativních je to cca 0,5 MPa (5 atmosfér). Atypické formy bakterii - tzv. L-formy bakterií lze považovat za jakousi výjimku.
Bakteriální buněčná stěna se na základě své morfologie rozděluje do čtyř skupin:
Intracelulárně působící antibiotika
Intracelulárně působící antibiotikaIntracelulárně působící antibiotika
Do této kategorie patří sloučeniny různé chemické struktury (patřící mezi organofosfáty, heterocykly nebo peptidy), které jsou sekundárními metabolity streptomycét a bakterií. Všechny ovlivňují biosyntézu peptidoglykanu, avšak každé na jiném místě:
Stránka ještě není dokončena a je neustále doplňována!