Elektronické verze knih

Knihy, které byly digitalizovány v CELÉM rozsahu:

Název knihy Autor knihy Rok vydání Rozsah ISBN
Kultivační půdy v lékařské mikrobiologii Votava, Miroslav 2000 407 s. + 8 s. 80-238-5058-X
Půdy a biochemické testy v diagnostice enterobakteriaceí (komentovaný receptář) Mottl, Josef 1981 76 s. - nemá -
Teorie a praxe přípravy kultivačních a diagnostických půd v mikrobiologii Mottl, Josef 1979 131 s. - nemá -
Laboratórna diagnostika baktériových ochorení Kotulová, Daniela 1992 105 s. - nemá -
Bakteriologische Nährmedien für die Medizinische Mikrobiologie (Allgemeines Teil) Potužník, V.; Reissbrodt, R. 1987 230 s. - nemá -
Bakteriologische Nährmedien für die Medizinische Mikrobiologie (Rezepturen) Potužník, V.; Reissbrodt, R. 1987 230 s. - nemá -

Knihy, z kterých byly digitalizovány JEN NĚKTERÉ ČÁSTI, týkající se mikrobiologie:

Část nebo kapitola Název knihy Autor knihy Rok vydání
Receptář půd Mikrobiologické vyšetřovací metody Raška, Karel a kol. 1958
Živné půdy Mikrobiologické vyšetřovací metody Raška, Karel a kol. 1958
7. Živná média pro mikrobiologické rozbory Laboratorní receptář: Příprava roztoků a živných médií Černá, E., Kopecký, A., Mergl, M. 1973