http://mikrobiologie.xf.cz/ - Kontakt: admin@mikrobiologie.xf.cz

Vítejte na stránkách

Mikrobiologie.XF.CZ


Tyto stránky jsou zaměřeny na antibiotika a antibakteriální chemoterapeutika a kromě toho ještě na práce v bakteriologické laboratoři (zejména příprava kultivačních půd a biochemická identifikace bakterii). Stránky jsou v současné době ve výstavě a postupně budou přidávány nové a nové články. Zatím je možné stáhnout si digitalizované verze některých nedostupných publikací, jako např. Mottl, J.: Teorie a praxe přípravy kultivačních a diagnostických půd v mikrobiologii nebo Mottl, J.: Půdy a biochemické testy v diagnostice enterobakteriaceí. Z obou publikací bylo digitalizováno nejnovější - II. vydání. Od autora PhMr. Josefa Mottla, CSc. je na těchto stránkách umístěna (starším generacím) známá kapitola „Receptář půd“ z knihy kolektivu autorů pod vedením Prof. Karla Rašku: Mikrobiologické vyšetřovací metody z roku 1958. Bezpochyby nejvýznamnější novodobou česky psanou publikací, která se zabývá problematikou kultivačních půd, je kniha Prof. Votavy: Kultivační půdy v lékařské mikrobiologii z roku 2000. Vzhledem k tomu, že tato kniha byla vydána v nákladu pouhých 600 výtisků, je v dnešní době velmi obtížné ji získat. Určitou službu zde dělají knihovny, to ovšem ale nestačí, hlavně když ji člověk potřebuje mít kdykoliv po ruce. Tato kniha byla sice digitalizována, nicméně bez souhlasu Prof. Votavy zde nemůže být zveřejněna. Kdyby jste o její digitální verzi měli zájem, napište mi na adresu kniha@mikrobiologie.xf.cz a zkusíme najít nějaké přijatelné řešení.

Obsah těchto stránek se neustále rozvíjí, proto by měli postupem času přibývat nové a nové stránky a publikace. Cílem těchto stránek je především vzdělávat v méně známých tématech, jako třeba kultivační půdy nebo praktické provedení biochemické diagnostiky. Kromě toho budou zde uvedeny i informace ohledně chemie a biologie antibiotik. Jde tedy o projekt jakési odborné internetové knihovny a studovny, která na rozdíl od knihoven normálních umožňuje „trvalé“ výpůjčky. Jako každá knihovna, tak i tato má tendenci nabízet nové a nové přírůstky.
Jestli tedy máte nějaký návrh na knihu nebo materiály, které se bytostně dotýkají problematiky kultivačních půd nebo biochemické identifikace bakterii a myslíte si, že by zde měli být publikovány, pak mi určitě dejte vědět na e-mail navrh@mikrobiologie.xf.cz.____________________________________________________________
Autor stránek mikrobiologie.xf.cz