http://mikrobiologie.xf.cz/ - Kontakt: admin@mikrobiologie.xf.czVítejte na stránkách

Mikrobiologie.XF.CZ


Tyto stránky se věnují problematice mikrobiologie, zvláště pak bakteriologie a přípravy kultivačních půd. Můžete zde najít digitalizované verze některých nedostupných publikací, jako např. Mottl, J.: Teorie a praxe přípravy kultivačních a diagnostických půd v mikrobiologii nebo Mottl, J.: Půdy a biochemické testy v diagnostice enterobakteriaceí. Z obou publikací bylo digitalizováno nejnovější - II. vydání. Od autora PhMr. Josefa Mottla, CSc. je na těchto stránkách umístněna (starším generacím) známá kapitola „Receptář půd“ z knihy kolektivu autorů pod vedením Prof. Karla Rašku: Mikrobiologické vyšetřovací metody z roku 1958. Bezpochyby nejvýznamnější novodobou česky psanou publikací, která se zabývá problematikou kultivačních půd, je kniha Prof. Votavy: Kultivační půdy v lékařské mikrobiologii z roku 2000. Vzhledem k tomu, že tato kniha byla vydána v nákladu pouhých 600 výtisků, je v dnešní době velmi obtížné ji získat. Určitou službu zde dělají knihovny, to ovšem ale nestačí, hlavně když ji člověk potřebuje mít kdykoliv po ruce. Proto byla na této stránce zveřejněna také její digitální verze.

Obsah těchto stránek se neustále rozvíjí, proto by měli postupem času přibývat nové a nové stránky a publikace. Cílem těchto stránek není ani tak vysoká návštěvnost (což vzhledem k zaměření ani není překvapivé) jako to, aby zde zveřejněné informace byly vždy přístupné a po ruce. Jde tedy o projekt jakési odborné internetové knihovny, která na rozdíl od knihoven normálních umožňuje „trvalé“ výpůjčky. Jako každá knihovna, tak i tato má tendenci nabízet nové a nové přírůstky.
Jestli tedy máte nějaký návrh na knihu nebo materiály, které se bytostně dotýkají problematiky kultivačních půd nebo biochemické identifikace bakterii a myslíte si, že by zde měli být publikovány, pak mi určitě dejte vědět na e-mail navrh@mikrobiologie.xf.cz.____________________________________________________________
Autor stránek mikrobiologie.xf.cz